نصب و اجرای شبکه


نصب و اجرای شبکه


نصب شبکه های داخلی انبار
با توجه به گسترش و نیاز روز افزون به استفاده از نرم افزار های تحت شبکه در شرکت ها و کارخانه جات و صنایع مختلف وایجاد بسترهای امن و کار آمد نیاز به شبکه در این محیط ها بیش از بیش احساس می شود.از این رو زیر ساخت های شبکه (بسترهایnانتقال)بسیار حائز اهمیت می باشد.در نتیجه در مرحله اول استفاده از کابلهای مناسب با توجه به نوع محیط از لحاظ صنعتی بودن و بعد مسافت توصیه می شود.


بخش های مختلف یک مجموعه تولیدی


برای مثال در این گونه محیط ها با توجه به وجود نویز شدید به دلیل وجود ولتاژهای بالاودستگاهای صنعتی وبا درنظر گرفتن بعد مسافت بین نودها میبایست از کابلهای مرغوب و استاندارد استفاده کرد.لذا عدم استفاده از کابلهای مناسب باعث کاهش شدید نرخ انتقال داده ها در شبکه و بعضا" قعطی مدام در سیستم های شبکه را به همراه خواهد داشت.انبارسازان می تواند با تشخیص کلیه پارامترهای یک محیط بستر قابل اطمینانی را برای انتقال داده ها به وجود آورد تا یکی از استرسهای محیط کاری را کمتر کرده.