نصب نرم افزارهای جامع انبار


نصب نرم افزار های جامع انبار


معرفی و نصب نرم افزارهای جامع و کامل
بیشترشرکتها به دلیل نداشتن شناخت کافی نسبت به نرم افزارهای کاربردی انبار و مالی درمرحله اول فقط به فکرنرم افزاری با قیمت مناسب می گردند که پس از مدتی کار کردن با آن متوجه مشکلات نرم افزارشده که جوابگوی کارشان نمیباسد که مجبور به تعویض آن بعد از یک دوره مالی می شوند که این امر منجر به جمع شدن اطلاعات در چند بانک اطلاعاتی می شود که در هنگام گزارش گیریهای مالی و تعدادی باید اطلاعات را قسمتی از یک نرم افزار گرفته و بقیه اطلاعات در نرم افزار دیگر و به دلیل هم خوانی نداشتن با هم گرفتن گزارشات را به تاخیر انداخته و نسبت به صحیح بودن گزارشات نمی توان اطمینان خاطر داشت.


هرگونه ثبت اسناد وگرفتن گزارشات تعدادی و ریالی انبارنسبت به حجم کاروفعالیت آن شرکت


لذا مسئولین مربوطه باید از ابتدا و بادقت نسبت به نرم افزارهای موجود شناخت کامل پیدا کرده و با کسانی که در این رابطه شناخت کافی داشته مشاوره گرفته تا نسبت به اطلاعات تولید و حجم ورود و خروج کالا نرم افزار جامع و کاملی را تهیه کرده.انبارسازان می تواند با دردست داشتن تجربیات خود نرم افزاری را به شما معرفی کند تا نسبت به حجم کار خود به اینگونه مشکلات برنخورده و بار مالی مجددی را برای صاحبان کالا به وجود نیاورد.