مشاوره ضرورت انبار در ابتدا ساخت


مشاوره ضرورت انبار در ابتدا ساخت


دوست عزیز
متاسفانه در صنعت ما جایگاه انباروفضای دپوی کالاهای چه مواد اولیه ساخت و چه محصول نهائی در آخرین قسمت وپس از اختصاص دادن محیط تولید و اداری و قسمتهای دیگر فضای مازاد موجود را به قسمت انبار اختصاص داده که این امر پس ازبهره برداری از شرکت و به تولید رساندن محصول نهائی پس از مدتی منجر به مشکلات زیادی می شود که پس از بروز این مشکلات مدیران و صاحبان کاالا تصمیم به سوله سازی جدید گرفته و یا تصمیم به دپو در هر مکان موجود کرده وخیلی از مسائل وقوانین هستند که باید حتما در مرحله اول ساخت ودر نقشه کشی یک شرکت تولیدی دیده شود از قبیل این امر که محل انبار به نحوی طراحی شود که حداقل سه جهت اطراف ساختمان به لحاظ دسترسی خودرو های امدادی و وسایل اطفاء حریق و ارسال تجهیزات ضروری در شرایط اضطراری آزاد باشد .
و همینطور گذرگاهای شیب دار یا رمپ در مبادی ورودیهای انباراحداث گردد وبه غیر از درب ورودی باید چند درب دیگر نسبت به وسعت انبار به عنوان درب اظطراری در نظر گرفته شود .از این قبیل موارد زیاد دیگری هست که در هنگام ساخت یک انبار و حتی قبل از ساخت در هنگام نقشه کشی یک مجتمع تولیدی به آنها باید دقت د اشت ودرساخت یک سوله و انبار استاندارد آنها را لحاظ کرد.تا بتوان از پراکندگی کالاها در چندین انباروضایعات شدن کالا به دلیل دپوی نامناسب جلوگیری کرد ودرسرعت بخشیدن به امر تخلیه و بارگیری مواد و محصول کمک شایانی نمود..

 
 

فرم ثبت درخواست

جهت ارسال نظرات و ثبت درخواست خود برای مشاوره لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید و در صورت تمایل با شماره ها تماس حاصل فرمایید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

موضوع

پیام شما