طراحی قفسه بندی


طراحی قفسه بندی


ارائه طرحهای مناسب قفسه بندی وچیدمان اصولی کالا طبق روشهای استاندارد(lifo-fifo)وبهینه سازی فضای انبارش Posted in خدماتبیشتر مشکلات هر شرکت ناشی ازعدم چیدمان درست کالای انبار آن شرکت به وجود آمده که این امرناشی از نداشتن فضای لازم و یا عدم به کار گیری ابزار و تجهیزات مناسب می باشد.

ضررهای چیدمان نادرست و به کار نگرفتن تجهیزات انبارش مناسب با در نظر گرفتن کالا و محصول
  1. در ابتدا باعث معیوب و خراب شدن کالا در اثر وزن بار و ریزش بارمی شود.
  2. گزارشات موجودی تعدادی انبار به تاخیر انداخته و از صحت آن نمی توان اطمینان داشت.
  3. منجر به مشکلاتی در حمل بار و جابجائی می شود وبه طبع تاخیردرتحویل بار به واحدهای مختلف تولید.
  4. زمان عملیات بارگیری و تخلیه را افزایش داده.
  5. درنهایت نداشتن فضای لازم برای چیدمان و دپوی کالا وچیدمان یک کالا در چندین نقطه که این امر یکی از خطرات مهم هر انبارمی باشد.


فواید درست چیدمان و انبارش کردن کالا  1. افزایش کارآیی درپاسخگویی به درخواست های واحدهای مجموعه و تسریع در شناسایی کالا ،
  2. افزایش قابلیت دسترسی به اقلام موجود در انبار.
  3. استفاده بیشتر از فضای موجود در انبار.
  4. در نتیجه نگهداری و حفاظت صحیح ازکالاها ، ضایعات وسرقت کالا به حداقل می رسد.
  5. باعث تسهیل عملیات شمارش و صورت برداری عملی از موجودی ها و همچنین تعیین ارزش موجودی کالا در پایان سال می گردد.