به روز رسانی موجودی انبار


به روز رسانی موجودی انبار


به روز رسانی موجودی انبار
در بعضی از انبارهای صنایع کوچک و بزرگ به دلایل مختلف قادر به بروز نگه داشتن موجودی انبار نیستا" و این امر ضررهای زیادی را به تولید وواحد های دیگر زده که مضرات آن به هر واحد در ذیل به اختصار به آن پرداخته.
نداشتن آمار درست و به موقع برای واحد بازرگانی (تدارکات) باعث تاخیرویا تسریع خرید کالا می شود که تاخیر آن چرخه تولید را متوقف وباعث کاهش سودهی می شود.وبا تسریع آن منجر به خواب سرمایه به مدت نا معلوم شده..

 

انبار سازان


نداشتن آماری درست در انبار و اشتباهات آماری وثبتی اسناد واحد مالی را به چالش انداخته تا با مدارک نادرست انبار اسناد را ریالی کرده ومنجر به اختلافات ریالی بین فروشندگان و خریداران شرکتها و آن واحد شده و همینطور درست چیدمان نکردن کالاهای انبار و دقت نکردن در نوع انبارش باعث بالارفتن ضایعات وبه طبع واحد تدارکات را درگیر خرید اضطراری و مجدد و واحد مالی را به پرداخت هزینه های اجباری وخارج از برنامه می کند. نداشتن اطمینان کافی از آمار درست و به روز در انبار باعث تاخیر ارائه به موقع برنامه تولید توسط واحد برنامه ریزی شده و همینطور منجر به توقفات خط تولید گردیده که خسارتهای آن غیر قابل جبران می باشد. نداشتن آمار درست و به روز انبار باعث دوباره کاریهای متعدد در خط تولید شده وواحد تولید را در صورت آماده بودن برای تولید یک کالا متوقف کرده و مجددا" خط تولید را به دلیل کسری یکی از اقلام برای تولید کالای دیگر آماده ساخته که این امر باعث کاهش سوددهی و همینطور منجر به نابودی یک شرکت می شود.