اعلام و اطفاء حریق


اعلام و اطفاء حریق


ارائه سيستم هاي اعلام و اطفاء حريقیکی از موارد قابل اهمیت در هر انبار بحث ایمنی آن مجموعه می باشد که با توجه به اهمیت انبار به دلیل اینکه بیشترین سرمایه هر شرکت در انبارها دپو شده یا به صورت مواد اولیه و یا به صورت نیمه ساخته و محصول کامل شده لذا صاحبان کالا بیشتر به فکر تولید و فروش محصول می باشند و اهمیت چندانی به نگهداری کالا نداده وتا اتفاق خاصی برای کالاهای دپو شده رخ نداده به فکر سلامت کالای خود نیستند اگر صاحبان کالا فکر این موضوع که اگر یک روز خبردار شوند که کل مجموعه خود به دلیل سهل انگاری وحریق از دست داده اند یک بار از ذهن خود عبور بدهند حتما بیشتر آنها به فکر نصب سیستم اطفاء حریق و اعلام حریق می افتند و برای نصب آن اقدامات لازم را به عمل آورده.


انبارسازان


با نصب سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق ازسرمایه ای که درجریان گذاشته اید تا از آنسود آوری کنید محافظت کنید.انبارسازان می تواند با در دست داشتن بهترین تکنولوژی روز دنیا و تجهیزاتبه روز این اطمینان را به شما داده.